Certifikati

Temeljni cilj poslovanja poduzeća Bravarija Lukačić je proizvodnja i isporuka proizvoda uz poštivanje odgovarajućih internih i nacionalnih normi i propisa koji se odnose na kvalitetu proizvoda.

Za Bravariju Lukačić je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u području obavljanja djelatnosti, obaveza od najveće važnosti, pa se za svaki proizvod provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Na taj način želimo osigurati povjerenje naših kupaca, konkurentnost na tržištu, razvoj poduzeća, uvjete za socijalnu sigurnost naših radnika i uvjete za očuvanje okoliša. Ostvarenje ovog cilja temelji se na politici kvalitete koja je nedjeljivi dio poslovne politike i strategije razvoja poduzeća.

 

Osnovne odrednice politike kvalitete su:

 • stalno poboljšanje kvalitete proizvoda;
 • ekonomičnost kvalitete – učinkovito korištenje resursa
 • kontinuiran razvoj i poboljšanje svih procesa u poduzeću
 • prilagođavanje zahtjevima tržišta i praćenje zadovoljstva i očekivanja kupaca
 • održavanje kontinuirane poslovne suradnje sa dobavljačima
 • sustavni pristup upravljanju kvalitetom i stalno poboljšanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom
 • socijalna sigurnost i zadovoljstvo radnika
 • očuvanje okoliša kroz prevenciju i smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš

 

Svi procesi i aktivnosti koje mogu utjecati na kvalitetu proizvoda i ostvarivanje politike kvalitete moraju biti sustavno planirani, provedeni u kontroliranim uvjetima, a njihov učinak ocijenjen u svrhu poboljšanja kvalitete i očuvanja okoliša. Provedba ovih aktivnosti treba osigurati ostvarivanje slijedećih ciljeva:

 • trajno osiguranje sukladnosti proizvoda s ugovorenim zahtjevima kupaca
 • trajno osiguravanje usklađenosti sa zakonskom i drugom primjenjivom regulativom
 • smanjenje škarta, popravaka i drugih oblika gubitaka
 • smanjenje reklamacija i prigovora kupaca i drugih zainteresiranih strana
 • osiguranje ugovorenih rokova isporuke
 • povećanje prodaje i osvajanje novih tržišta

Usklađenost sa međunarodnom normom ISO 9001:2015 zahtijeva redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguravanja kvalitete, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznaje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati o obraniti u svim slijedećim provjerama. Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju sustava upravljanja kvalitetom.

Provedba politike kvalitete i aktivnosti upravljanja kvalitetom osnovni je radni zadatak i obveza svih radnika, ali i svih osoba koje rade za i u ime Bravarije Lukačić.

Periodična provjera politike kvalitete osigurati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika kvalitete biti će dostupna svim zainteresiranim stranama na web stranici poduzeća www.bravarija-lukacic.hr.

 

Marijo Lukačić, vlasnik

Kako radimo?

Projektiranje
Izrada
Montaža
19
Godina rada
2000
Zadovoljnih klijenata
1000
kvadrata radnog prostora

potpore_osigurano-potporom-rhNaziv projekta: Poduzetnički impuls za 2015. godinu, u okviru Javnog poziva za Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije
Naziv korisnika: Obrt „BRAVARIJA LUKAČIĆ“ vl. Marijo Lukačić
Ukupna vrijednost projekta: 801.986,00 Kn
Iznos potpore: 370.677,93 Kn
Razdoblje provedbe projekta: 14.12.2015.-14.12.2016.